birdən

birdən
z.
1. Gözlənmədən, qəflətən, qəfildən, nagah. Birdən yıxılmaq. Birdən qulağıma bir səs dəydi. Birdən dili tutulmaq. – . . Yazırsan ki, istəyirəm bir işə əl vuram, birdən məni gərnəşmə tutur. C. M.. Məşədi Əsgər getmək istəyəndə, Həsənəli bəyin sözü birdən yadına düşdü. S. M. Q.. Birdən tingə başından . . bir dəstə qız onun qarşısına çıxdı. Ə. M..
2. Bir dəfədə, bir dəfəyə. Bir stəkan suyu birdən içdi. // Eyni zamanda, bir vaxtda. Hamı birdən oxudu. Hamınız birdən danışmayın. – Ey bivəfa, məni cana yetirdin; Munca cövrü cəfa birdən olurmu? Q. Z..
◊ Birdən-ikiyə – heç. <Badam xala:> . . Məni birdən-ikiyə iclasda görmüsən? M. C.. Mən birdən-ikiyə danışmamışam. Ə. S..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

 • Bird — ist der Familienname folgender Personen: Adrian Peter Bird, britischer Genetiker Andrew Bird (Filmeditor) (* 1957), britischer Filmeditor und Übersetzer Andrew Bird (Ruderer) (* 1967), neuseeländischer Ruderer Andrew Bird (Musiker) (* 1973), US… …   Deutsch Wikipedia

 • BIRD — (homonymie) Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. {{{image}}}   Sigles d une seule lettre   Sigles de deux lettres   Sigles de trois lettres …   Wikipédia en Français

 • Bird — (b[ e]rd), n. [OE. brid, bred, bird, young bird, bird, AS. bridd young bird. [root]92.] 1. Orig., a chicken; the young of a fowl; a young eaglet; a nestling; and hence, a feathered flying animal (see 2). [1913 Webster] That ungentle gull, the… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • bird — W2S2 [bə:d US bə:rd] n [: Old English; Origin: bridd] 1.) a creature with wings and feathers that can usually fly. Many birds sing and build nests, and female birds lay eggs. ▪ wild birds ▪ The dawn was filled with the sound of birds. ▪ a flock… …   Dictionary of contemporary English

 • bird — ► NOUN 1) a warm blooded egg laying vertebrate animal which has feathers, wings, and a beak, and typically is able to fly. 2) informal a person of a specified kind or character: she s a sharp old bird. 3) Brit. informal a young woman or… …   English terms dictionary

 • bird — [bʉrd] n. [ME bird, brid < OE bridd, bird, orig., young bird] 1. any of a class (Aves) of warmblooded, two legged, egg laying vertebrates with feathers and wings 2. a small game bird: distinguished from WATERFOWL 3. a clay pigeon in… …   English World dictionary

 • bird — [ bɜrd ] noun count *** 1. ) an animal covered in feathers, with two wings for flying and a hard pointed mouth called a beak or a bill. Birds build nests, in which female birds lay eggs. 2. ) OLD FASHIONED a particular type of person: She s a… …   Usage of the words and phrases in modern English

 • BIRD — bezeichnet einen Kleinsatelliten des Deutschen Zentrums für Luft und Raumfahrt (DLR), der am DLR Standort Berlin Adlershof unter Mitarbeit anderer DLR Standorte entwickelt und gebaut wurde. Wesentliche Komponenten und Beiträge stammen vom… …   Deutsch Wikipedia

 • bird|ie — «BUR dee», noun, verb, bird|ied, bird|y|ing. –n. 1. a little bird. 2. a score of one stroke less than par for any hole on a golf course. 3. = shuttlecock. (Cf. ↑shutt …   Useful english dictionary

 • bird|y — «BUR dee», adjective, bird|i|er, bird|i|est. 1. resembling or suggesting a bird: »Pauline made birdy, disapproving vibrations with her head (New Yorker). 2 …   Useful english dictionary

 • bird|er — «BUR duhr», noun. 1. a person who breeds birds. 2. = bird watcher. (Cf. ↑bird watcher) …   Useful english dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”